Hvad er CNC-drejning?

Hasse Dahl Sørensen
Application Engineer

Hasse Dahl-Sørensen

Du kan her se, hvordan vores CAM løsning, EDGECAM, kan optimere din CAM produktion inden for spåntagende CNC-bearbejdning.

EDGECAM er det produkt, vi tilbyder inden for CNC-fræsning, CNC-drejning og CNC-bearbejdning, og vi har +18 års erfaring inden for fræsning, drejning og bearbejdning.

CNC står for “Computer Numerical Control” og er dén teknologi, der bruges i fremstilling og bearbejdning af materialer, heriblandt til CNC-drejning. CNC bruger en computer til at styre og automatisere værktøjsmaskiner såsom drejebænke, fræsere og skære- eller laserskæremaskiner.

CNC-teknologien har revolutioneret fremstilling og bearbejdning, da den muliggør højere produktivitet, præcision og gentagelighed end traditionelle metoder. CNC-maskiner er også mere fleksible, da de kan ændres og programmeres til at producere forskellige dele, når det er nødvendigt, uden at der skal ændres på selve maskinen.

CNC-drejning

CNC-drejning er en automatiseret produktionsproces, hvor en computerstyret drejebænk bruges til at fremstille præcise metaldele eller komponenter ud fra en rå metalblok eller stang.

CNC-drejebænke er programmeret til at skære og forme metallet på en præcis måde ved hjælp af avanceret software, der giver mulighed for høj præcision og gentagelighed.

CNC-drejning anvendes typisk i produktion af dele til maskiner, motorer, elektroniske apparater og andre præcisionsdele, der kræver høj nøjagtighed og gentagelighed. Det er en hurtig og præcis produktionsproces, der kan skære og forme metaldele på en måde, der ikke er mulig med manuelle drejebænke.

CNC-drejning er en vigtig teknologi inden for moderne produktionsindustri, og den spiller en afgørende rolle i produktion af komplekse dele og komponenter med høj nøjagtighed og hastighed.

Ligesom CNC-fræsning er CNC-drejning en spåntagende bearbejdningsproces.

Se denne video, hvor du kan oplever, hvordan et avanceret 5-akset emne bliver programmeret i EDGECAM.

Her er et eksempel på CNC-drejning i produktionen.
EDGECAM Turning

Hvordan fungerer CNC-drejning?

CNC-drejning fungerer ved hjælp af en computerstyret drejebænk, der bruger forskellige værktøjer til at skære og forme metaldele og -komponenter.

Først designes dele og komponenter i en CAD-software (Computer-Aided Design), der bruger 3D-modeller til at beskrive dele og komponenter.

Derefter programmeres CNC-styrede drejebænke til at producere dele og komponenter ved hjælp af CAM-software (Computer-Aided Manufacturing), der oversætter 3D-modellerne til en række instruktioner til drejebænken.

Når CNC-styrede drejebænke er indstillet med de nødvendige værktøjer, indlæses råmaterialet i drejebænken, som derefter spændes fast og begynder at rotere.

Drejebænkene bruger værktøjer som skærehoveder, bor og fræsere til at skære og forme materialet i overensstemmelse med de programmerede instruktioner. Værktøjerne bevæger sig i forskellige retninger og dybder for at skære og forme materialet præcist og hurtigt.

Når CNC-drejningen er færdig, bliver de producerede dele og komponenter inspiceret og kontrolleret for at sikre, at de opfylder de nødvendige tolerancer og kvalitetskrav.

Generelt set er CNC-drejning en kompleks og præcis proces. Men når CNC-drejning er sat op og programmeret korrekt, kan den producere præcisionsdele og -komponenter med høj hastighed og gentagelighed.

Denne CNC-træningsmaskine giver uerfarne CNC-brugere muligheden for at få en 1:1 autentisk simuleringsoplevelse af at køre med en CNC-maskine.

Fordele ved at drejning

Samlet set kan CNC-drejning hjælpe med at øge produktiviteten, forbedre kvaliteten og reducere omkostningerne ved produktion af metaldele og -komponenter.

Konkrete fordele ved CNC-drejning er:

  1. Høj præcision: Det giver en høj præcision og gentagelighed i produktionen af præcisionsdele og komponenter. CNC-styrede drejebænke kan skære og forme metaldele på en måde, der er mere præcis end manuelle drejebænke.
  2. Automatisering: Det er en automatiseret proces, hvor computerstyrede drejebænke udfører arbejdet. Dette betyder, at der er mindre risiko for fejl, og at produktionen kan fortsætte i længere tid uden behov for pause eller hvile.
  3. Fleksibilitet: Det giver mulighed for at producere en bred vifte af dele og komponenter i forskellige størrelser og former. CNC-styrede drejebænke kan programmeres til at producere forskellige dele og komponenter med forskellige dimensioner og former.
  4. Produktivitet: Det er en hurtig produktionsproces, der kan producere dele og komponenter i høje mængder og med høj præcision. Dette betyder, at produktionen kan øges, og at produktionstiden kan reduceres.
  5. Reducering af omkostninger: Det kan reducere omkostningerne ved produktionen af præcisionsdele og komponenter ved at minimere spild og reducere behovet for manuel arbejdskraft. CNC-drejning kan også reducere fejl og dermed minimere risikoen for ødelagte eller defekte dele eller komponenter.
  6. Innovation: Det giver mulighed for at producere komplekse dele og komponenter med høj nøjagtighed og hastighed, hvilket kan åbne for nye muligheder og innovation inden for produktionsindustrien.

Vores produktkatalog giver dig en idé om, hvad vi hos Edge-Team tilbyder inden for CNC-drejning – dette kunne være EDGECAM Turning. Sammen med vores CAM-rådgiver kan vi altid finde en passende løsning til din virksomheds behov.

Relaterede nyheder