Webinar-on-demand:

RADAN

Fra tilbud til færdigt produkt i RADAN

Se webinaret: Fra tilbud til færdigt produkt i RADAN

Hør, hvordan RADAN kan tilbyde både tilbudsmodel, automatisering og fuld nesting af dine tyndplade parter i én og samme løsning.

RADAN er verdens førende CAM software-leverandør til pladeindustrien og kan i kraft af sine 40 år på markedet tilbyde unikke produkter, der mindsker programmeringstiden, materialeforbruget og programmeringsfejl. RADAN tilbyder en stor programpalette til programmering af: laserskære, revolverstanser, vandskære, flammeskære, plasmaskære og kantbukker. RADAN indeholder helt unikke værktøjer til integration og automatisering som med ét klik blandt andet kan lave programmer til ordrer i ERP systemet og returnere information tilbage om status.

I dette webinar gennemgår vi blandt andet Radquote og Radimport.

I dette webinar vil vi gennemgå følgende:

Radquote

  • Tilbudsgivning
  • Generering af tilbud

Radimport

  • Genbrug af info fra Radquote til RADAN – linket mellem de to programmer

RADAN

  • Ordrespecifikke nests
  • Større projektnests

Lær mere