Case:

"Mængden af fejl reduceret markant ved konstruktion af nye maskiner"

Virksomhed: scansteel foodtech
Med indførelse ad 3D-konstruktion i SOLIDWORKS har scansteel foodtech reduceret mængden af fejl i sit udviklingsarbejde med 80-90 procent.
Thunder

Udfordringen

Reducering af konstruktionsfejl som opstod ved 2D-konstruktion og bevirkede at maskiner måtte ændres drastisk eller ligefrem kasseres.
Settings

Løsningen

Indførelse af foreløbig ni licenser på SOLIDWORKS Professional og PDM-løsningen SOLIDWORKS PDM Standard.
Sort in ascending order

Fordelene

  • På ét år er fejlraten reduceret med 80-90 procent og forventes at blive nedbragt yderligere
  • PDM-løsningen har givet fuld versionskontrol, datasikkerhed og søgemuligheder i alle udviklingsdata
  • Forventning om yderligere besparelser i både tid og omkostninger ved genbrug af eksisterende komponenter i nye maskiner
  • eDrawings anvendes til salgsstøtte og effektiv kommunikation med underleverandører
Scansteel logo

Med indførelse ad 3D-konstruktion i SOLIDWORKS har scansteel foodtech reduceret mængden af fejl i sit udviklingsarbejde med 80-90 procent.

Med indførelse af 3D-konstruktion i SOLIDWORKS har scansteel foodtech reduceret mængden af fejl i sit udviklingsarbejde med 80-90 procent.

scansteel foodtech i Slagelse, der producerer kødhakke og blandemaskiner til fødevareindustrien, har traditionelt konstrueret sine maskiner med 2D CAD-softwaren AutoCAD, men virksomheden besluttede sig for at skifte til 3D konstruktion i SOLIDWORKS Professional. 

Beslutningen har øjeblikkeligt givet markante kvalitetsmæssige gevinster i udviklingsarbejdet, fortæller konstruktør og projektleder Kenneth Doolewerdt, scansteel foodtech:

”Vi konstruerer alle vores maskiner fra bunden. Da vi konstruerede i 2D skete det ret ofte, at vi på grund af fejl i konstruktionsarbejdet var nødt til at skære en maskine midt over eller sågar kassere hele maskiner og starte helt forfra. Det kostede masser af tid og kræfter, så det var afgørende for os at bringe fejlprocenten ned. Med SOLIDWORKS har vi indtil videre reduceret konstruktionsfejlene med 80-90 procent, og det sparer mange penge.”

Al mekanisk konstruktion af nye maskiner sker nu i 3D CAD-systemet. scansteel foodtech laver blandt andet tyndpladedesign i SOLIDWORKS og bygger nye maskiner op som fulde 3D-modeller, der skaber overblik over, om maskinernes enkeltdele passer korrekt sammen. Virksomheden anvender også i en vis udstrækning stress analyser for at sikre at de anvendte løsninger har den tilstrækkelige robusthed. CAD-systemet anvendes desuden til fremstilling af teknisk dokumentation til kunderne i form af tegninger og manualer, der lever op til de skrappe dokumentationskrav i fødevarebranchen.

Fra to til ni licenser på et år

Investeringen i  SOLIDWORKS startede med to licenser, men i løbet af det seneste års tid er scansteel foodtech på grund af stor travlhed nået op på at råde over ni licenser, som anvendes af 10 konstruktører og tekniske tegnere. På det seneste har virksomheden taget PDM Standard, der er en del af SOLIDWORKS 2016 i brug, fortæller Kenneth Doolewerdt:

”Når vi er så mange deltagere i udviklingsprojekterne, er vi nødt til at have et PDM-system til at holde styr på versioner af modeller, tegninger og andre tekniske informationer. Tidligere anvendte vi Dropbox, men vi kunne ikke sikre at informationerne var korrekt synkroniseret og up-to-date. Vi kunne heller ikke søge i dem, og sikkerheden omkring data var i det hele taget ikke tilstrækkelig. Disse problemer er fjernet fuldstændig med indførelsen af PDM-løsningen.”

Genbrug er målet

På længere sigt er målet for scansteel foodtech at spare endnu flere penge på udviklingen ved at kunne genbruge store dele af eksisterende maskiner ved konstruktionen af nye, forklarer Kenneth Doolewerdt:

”Selv om alle vores maskiner er kundetilpassede og dermed forskellige, så er de på mange måder ens og der er komponenter der går igen fra maskine til maskine, så der vil være store tidsgevinster ved at kunne øge genbruget af disse komponenter,” understreger han.

Scansteel foodtechs sælgere anvender eDrawings til at vise maskiner frem, når de mødes med kunder. Også en del af virksomhedens kommunikation med dens underleverandører foregår med eDrawings.

Kenneth Doolewerdt roser samarbejdet med Edge-Team:

”De har været meget behjælpelige, blandt andet når det gælder opsætningen af PDM-løsningen. De er dygtige, og der har ikke været egentlige problemer, så det har været en yderst positiv oplevelse.”

Læs mere om scansteel foodtech her: www.scansteel.dk

Chat
Hvad siger kunden?
“”Vi udvikler alle vores maskiner fra bunden. Da vi konstruerede i 2D skete det ret ofte at vi på grund af fejl i konstruktionsarbejdet var nødt til at skære en maskine midt over eller sågar at kassere hele maskiner og starte forfra. Det kostede masser af tid og kræfter, så det var afgørende for os at bringe fejlprocenten ned. Med SOLIDWORKS har vi indtil videre reduceret konstruktionsfejlene med 80-90 procent, og det sparer mange penge.””
Image
Galleri

Se flere cases

Maskine hos Kvisgaard

Edge-Team hjalp med udfordringerne i et nyt avanceret emne

Kvisgaard fik en forespørgsel fra den norske virksomhed H. Henriksen A/S, om de kunne producere et emne til deres Rebs Compact Launcher, et produkt, der kan skyde en rebstige afsted med høj kraft. Det er et specielt værktøj, der anvendes til at trænge ind i bygninger, skibe, broer, platforme eller klipper. Rebs Compact Launcher bliver brugt i både militære- og redningsaktioner.

Læs hele casen »