Case:

"EFFEKTIV SAMMENHÆNG I PROCESSERNE FRA A TIL Z MED 3D-CAD OG PDM"

Virksomhed: Ergonomic Solutions
Ergonomic Solutions, der leverer monteringsløsninger til elektroniske apparater til alverdens butikker, servicecentre og transportfirmaer har effektiviseret hele sin proces omkring produktudvikling, produktion og salg markant med en SOLIDWORKS CAD- og PDM-løsning fra Edge-Team.
Thunder

Udfordringen

Høj vækst i salget stillede krav om et nyt og mere effektivt 3D CAD-system og et PDM-system for at kunne dække virksomhedens behov inden for produktudvikling, produktions- og montagegrundlag samt fremstilling af salgs- og marketingmaterialer.
Settings

Løsningen

Implementering af software fra SOLIDWORKS omfattende SOLIDWORKS Premium, SOLIDWORKS Professional og SOLIDWORKS Enterprise PDM, SOLIDWORKS Composer samt software fra Customtools til integration mellem PDM og virksomhedens øvrige it-systemer.
Sort in ascending order

Fordelene

  • Hurtigere og mere effektiv udvikling af både varianter af produkter og helt nye produkter
  • Genbrug af eksisterende konstruktioner
  • PDM sikrer muligheden for projektarbejde i udviklingsafdelingen og samarbejde på tværs af virksomheden samt med en underleverandør
  • Effektiv fremstilling af professionelt salgs- og marketingmateriale
Ergonomic solutions logo

Ergonomic Solutions, der leverer monteringsløsninger til elektroniske apparater til alverdens butikker, servicecentre og transportfirmaer har effektiviseret hele sin proces omkring produktudvikling, produktion og salg markant med en SOLIDWORKS CAD- og PDM-løsning fra Edge-Team.

Den hastige udbredelse af elektroniske apparater som betalingsterminaler, stregkodelæsere og tablet-computere har skabt et marked for monteringsløsninger, hvor apparaterne bliver holdt på plads og samtidig er garderet mod tyveri. 

Nogle af de mest ergonomiske og sikre systemer fremstilles i Danmark af Ergonomic Solutions. Ergonomic Solutions har udviklet en stor produktportefølje med flere tusinde varenumre. Fælles for løsningerne er, at de er lette at opgradere, når der er behov for at montere nye apparater.

De seneste fire år har virksomheden anvendt en SOLIDWORKS-løsning fra Edge-Team, som foruden 3D CAD også omfatter PDM-systemet Enterprise PDM og forfattersystemet Composer. Virksomheden råder i dag over ni 3D CAD-licenser, hvoraf de to er Premium, og de resterende syv er Professional-licenser. 

Behov for PDM og bedre CAD

Tidligere brugte Ergonomic Solutions 3D CAD-systemet Solid Edge, men virksomheden havde behov for en mere omfattende og effektiv løsning der også indeholdt et PDM-system, forklarer udviklingschef Benny Burmester, Ergonomic Solutions:

”Vi var inde i en voldsom vækst og skulle samtidig opgradere vores eksisterende CAD-system til en 64-bitversion fordi supporten på vores 32-bit version ophørte. Samtidig opfyldte systemet ikke vores behov, hverken når det gjaldt design og konstruktion, produktionsgrundlag, fremstilling af salg- og marketingmaterialer eller muligheden for at etablere en PDM-løsning integreret med vores øvrige it-systemer.”

CAD-administrator og medlem af teknisk salgssupport, Peter Larsen, Ergonomic Solutions forklarer:

”Overgangen fra ét 3D CAD-system til et nyt, hvor vi skulle lægge flere tusinde emner over i det nye system, var en både omfattende og vanskelig proces, så én af de helt store fordele for os var, at vi kom hurtigt i gang med at anvende SOLIDWORKS. Det var meget let at lære at anvende softwaren, som fungerer enormt intuitivt.”

SOLIDWORKS anvendes i dag til design af alle nye produkter samt til at skabe hele produktionsgrundlaget i form af tegninger og monteringsinstrukser blandt andet i form af eDrawings. Simuleringsmodulet i SOLIDWORKS Premium anvendes i en vis udstrækning til styrkeberegninger.

En stor del af produkterne udgøres af varianter af eksisterende produkter og der udvikles typisk 20 til 25 nye prototyper, hvor Ergonomic Solutions gør omfattende brug af mulighederne for at genbruge dele af eksisterende konstruktioner i SOLIDWORKS. Desuden gennemfører virksomheden tre-fire større udviklingsopgaver om året omkring helt nye produkter. 

Ergonomic Solutions anvender også i vid udstrækning CAD-systemets integrerede mulighed for fremstilling af fotorealistiske 3D-visualiseringer med PhotoView 360. Visualiseringerne anvendes af virksomhedens marketingafdeling og sælgere til at præsentere produkterne for kunderne.

”Denne funktion er meget vigtig for os. Vi får hele tiden nye kunder, og derfor er det afgørende, at vi kan præsentere vores produkter på en professionel måde,” forklarer Peter Larsen.

PDM sikrer fuld kontrol

PDM-løsningen har sikret fuld kontrol med dokumenthåndteringen omkring konstruktionsprocesserne og desuden gjort det muligt at integrere systemerne i udviklingsafdelingen med virksomhedens øvrige it-systemer herunder ERP-systemet Microsoft Dynamics AX hvor Ergonomic Solutions har valgt at anvende software fra SOLIDWORKS-partneren CustomTools til at automatisere udvekslingen af informationer mellem systemerne, forklarer Benny Burmester:

”Tidligere arbejdede konstruktørerne meget isoleret fra både hinanden og resten af virksomheden, og i udviklingsafdelingen havde vi problemer med at arbejde sammen på udviklingsprojekter, fordi der ikke var styr på de forskellige tegningsversioner. Med Enterprise PDM har vi fået en langt bedre styring af filer, og vi er sikre på, at alle altid arbejder med den aktuelle version af 3D-modeller og tegninger.”

En del af virksomhedens sælgere har i dag adgang til informationer i PDM-systemet, og denne funktion udbredes til flere i takt med at søgemulighederne i systemet udvides og bliver mere effektive, forklarer Peter Larsen og tilføjer:

”Vores montageafdeling i Atlanta, USA er også koblet på systemet, og det samme gælder vores underleverandør af rør, som har fået tildelt adgang til de informationer i systemet, der er relevante for dem.”

Ergonomic Solutions har desuden anskaffet forfattersystemet SOLIDWORKS Composer til fremstilling af 3D-PDF’er, som virksomhedens sælgere anvender i produktpræsentationer for slutkunderne.

Dækker hele fladen

Muligheden for at eksportere informationer fra SOLIDWORKS i alle mulige formater, så de kan anvendes i alle mulige sammenhænge er med til at sikre, at Ergonomic Solutions kan dække hele fladen fra design til produktion, montage og salg uden huller i processen. 

”Alt i alt har vi med softwaren fra SOLIDWORKS fået en meget mere sammenhængende proces. Det har sparet både tid og penge,” forklarer Benny Burmester:

”Vi er gearet til at følge med den vækst vi er inde i både når det gælder produktudvikling, produktionsgrundlag og sammenhæng mellem de forskellige it-systemer og funktioner i virksomheden. Det havde vi ikke været, hvis vi ikke havde truffet beslutningen om at indføre SOLIDWORKS,” siger han og tilføjer:

”Alligevel har vi i dag langtfra udnyttet alle mulighederne for at gøre ting smartere med softwaren. Vi har simpelthen ikke haft tid og kræfter til at tage flere funktioner i anvendelse, men det vil vi gøre i fremtiden.” 

Tæt og godt samarbejde

Implementeringen af CAD- og PDM-løsningen har foregået i et nært samarbejde med Edge-Team, forklarer Peter Larsen: 

”Vi har haft et supergodt samarbejdet omkring tilpasningen af vores løsning. Vi valgte bevidst en mindre leverandør, fordi vi ønskede en tæt relation, og vi har en rigtig god kemi med Edge-Team. De reagerer hurtigt, når vi henvender os med spørgsmål. Supportfolkene er dygtige og kompetente teknikere, som for alvor trak i arbejdstøjet for at få konverteret vores eksisterende CAD-løsning, implementeret vores PDM-system og integreret det effektivt med vores ERP-system, så alt i alt føler vi, at vi har valgt den rigtige samarbejdspartner,” siger han.

Chat
Hvad siger kunden?
“”Vi har haft et supergodt samarbejdet omkring tilpasningen af vores løsning. Vi valgte bevidst en mindre leverandør, fordi vi ønskede en tæt relation, og vi har en rigtig god kemi med Edge-Team. De reagerer hurtigt, når vi henvender os med spørgsmål. Supportfolkene er dygtige og kompetente teknikere, som for alvor trak i arbejdstøjet for at få konverteret vores eksisterende CAD-løsning, implementeret vores PDM-system og integreret det effektivt med vores ERP-system, så alt i alt føler vi, at vi har valgt den rigtige samarbejdspartner,””
Image
Galleri

Se flere cases