Kom hurtigere fra A til B med automatiseringer

Kim Andersen
Application Engineer

Kim Andersen

  • Læs mere om dine kursus-muligheder hos Edge-Team her
  • Læs casen om Edge-Teams besøg på Niels Bohr Instituttet her

Værkstedet på Niels Bohr Instituttet havde i starten af november 2020 besøg af Edge-Team. Det var et onsite kursus, der var med til at gøre deres strategier mere intelligente. Men hvad er strategier overhovedet? 

Helt kort fortalt: Jo flere handlinger, der skal laves i EDGECAM, jo mere tid er der at hente med automatiseringer. Hvis du ofte har mange værktøjsskift i din bearbejdning, så giver det god mening at læse med.  

I EDGECAM følger der med alle licenser en Strategy Manager, som man laver sine strategier i. Strategier er en måde at automatisere sine arbejdsprocesser og faktisk også undgå menneskelige fejl, når man programmerer sine parter i EDGECAM. Strategier er en masse regler, der bliver sat op, som betyder, at man med få klik kan få EDGECAM til at analysere en feature og selv registrere, hvilket værktøj, der skal bruges, og hvordan den enkelte feature skal bearbejdes. Det kan være alt fra lommer til gevindhuller med korrekte rejfninger. Reglerne, man sætter op, er med andre ord de tanker og overvejelser, man normalt gør, når man sidder og programmerer. Så når der skal bores et Ø8 og Ø10 hul uden strategier: 

  • Finder man et 8 mm bor i toolstoren 
  • Vælger borecyklussen 
  • Sætter ønskede skæredata op og vælger feature  
  • Laver værktøjsskift til Ø10  
  • Og gør det samme igen.  

Det er alle disse tanker og handlinger, som man får EDGECAM til at analysere og gøre for én. Du kan altså bore 10 forskellige størrelse huller med korrekte værktøjer og skæredata ved blot nogle få klik. Tidsbesparingen på arbejdet stiger ekspotentielt med det antal værktøjsskift, du har i produktionen.  

I forbindelse med lommefræsninger kan det være nødvendigt at vælge et værktøj med en radius mindre end den mindste radius i lommen. Her kan vi også få strategien til at vælge en fræser, der kan gøre dette korrekt. Ligeledes hvis mindsteradiussen er så lille, at det giver mening at skrubbe med en større fræser – for efterfølgende at skrubbe det sidste væk med en mindre fræser. Igen handler det om at få sine overvejelser lavet om til regler til strategierne. 

Når forarbejdet er gjort, er der altså rigtig meget tid at hente, og du undgår at vælge forkerte værktøjer og lignende i din bearbejdning. 

Men hvordan optimerer man og gør sine strategier mere intelligente? 

Når det kommer til, hvad en strategi skal kunne, er det kun fantasien, der sætter grænser. På Niels Bohr Instituttets værksted havde de et on site kursus i starten af november. Værkstedet var allerede langt i deres arbejde med strategier, men de ville gerne komme tættere på målet.

De havde allerede de strategier, som analyserede forskellige features og valgte de korrekte værktøjer. Ikke nok med, at der blev valgt korrekte værktøjer, så blev deres skæredata til de enkelte værktøjer også tilpasset afhængig af materialet. Dette bliver styret af Technology Assistant. 

Technology Assistant er en database med forskellige materialer, hvor man sætter skæredata på de forskellige materialer og på ens værktøjer. Technology Assistant kan også bruges uden strategier. Når man indsætter et værktøj i EDGECAM og laver en cyklus, er de korrekte skæredata allerede defineret ud fra det materiale, du har valgt, når du importerer din part i EDGECAM. Du undgår altså den menneskelige fejl ved at glemme at skrive korrekte skæredata ind, som du først opdager, når du står ude ved maskinen, og du ser at bearbejdningen går alt for langsom eller i værste tilfælde alt for hurtigt. 

Værkstedet på Niels Bohr Instituttet havde dog ikke implementeret indeksering i strategierne. Index blev derfor bygget ind i strategierne, så det muliggjorde for dem at benytte sig automatisk af deres 4.- og 5. akse, hvis bearbejdningen ikke ligger i top-plane. 

En sidste ting, der blev implementeret i denne omgang, var, at strategierne kun måtte bruge værktøjer, som er i værktøjsbiblioteket. Hvis fx et hul skulle bores i en størrelse, som ikke er at finde i værktøjsbiblioteket, skal EDGECAM give en melding i sequence træet om, at en feature ikke er bearbejdet, og hvilken feature det er. På den måde undgår man, at operatøren, som kører programmet, mangler et værktøj.  

Relaterede nyheder