Effektiv filhåndtering med SOLIDWORKS PDM

Hansjørgen Godiksen Buhrkall
Application Specialist, B.Sc

Hansjørgen G. Buhrkall

Du kan læse meget mere om PDM her – vi står klar til at hjælpe dig med din personlige PDM-løsning.

Med SOLIDWORKS PDM opnår du effektiv struktureret filhåndtering 

De dage er ovre, hvor din assembly leder i blinde efter de rigtige komponenter. Eller den forkerte version af tegningen bliver sendt til produktionen. Eller, hvor det led i processen, hvor tegningen skulle ses efter og godkendes, bliver sprunget over ved en fejl. Med SOLIDWORKS PDM minimeres risikoen for menneskelige fejl.

Med i licenserne for SOLIDWORKS Professional og SOLIDWORKS Premium følger også PDM Standard. Det er et effektivt værktøj til filstyring, når man er flere, der arbejder med de samme SOLIDWORKS-filer og ønsker en klar struktur for revision og godkendelse af sine modeller og tegninger. 

Her får du en introduktion til, hvordan SOLIDWORKS PDM virker.

Når en part er blevet konstrueret i SOLIDWORKS og man vil gemme parten, kommer man ind i stifinderen som vanligt, men nu er der en ny mappe, som er oprettet af PDM-systemet. Mappen kendes på sit Vault-symbol. Vault symbol

Vault symbol i PDM

I denne mappe ligger firmaets fælles PDM-mappestruktur. Det vil sige at man ser ind i en mappestruktur, som er fælles for alle medarbejdere i firmaet, gennem en server, som holder styr på dokumenterne via en SQL-database. 

Når man gemmer sin part i Vaulten, åbnes der et datakort for parten.

PDM-mappestruktur

Her kan man indtaste data for den pågældende part og disse metadata bliver en del af de Custom Properties, som vi er vant til at indtaste i SOLIDWORKS og efterfølgende kan trække ud på tegningshoveder og i tabeller og lignende. 

På samme måde får man, når man efterfølgende laver en Drawing af sin part og gemmer den, et datakort op for tegningen. Her kan man indtaste Custom Properties, nu for tegningen.

Når man er klar med sine parter og dertil hørende assemblies og drawings, tjekkes disse ind i PDM-systemet. Man åbner PDM-en i højre side af SOLIDWORKS Graphics Area på fanen med Vault-symbolet. Vault symbol  

SOLIDWORKS PDM

I bunden af fanen ses en række informationer om hvilken version af filen man har fat i og hvem der har konstrueret den. Øverst i fanen klikker man Check In og nu deler man sit dokument med sine kolleger. Når man tjekker et dokument ud af PDM-en, så tager man ejerskab for dette dokument og kan redigere i det, indtil man igen tjekker det ind i PDM-en og dermed frigiver ejerskabet, så andre kan tilgå og redigere det. 

I PDM-en oprettes et Workflow med forskellige States, som alle dokumenter skal passere igennem før de til sidst ender i en Approved-state, som betyder at de er godkendt og klar til produktion. Ethvert dokument i PDM-en er markeret med hvilket State det er i og hvem der har tegnet, revideret og godkendt det. Revisionsstempler bliver også automatisk opdateret i tegningshovedet på Drawings. Når man tjekker et dokument ind og videresender det i systemet har man mulighed for at vedlægge en kommentar til den kollega, der varetager næste trin i processen.

Så alt i alt er PDM et bomstærkt værktøj til at holde styr på mange dokumenter og processer, hvor flere kokke er med til at røre i gryden.

SOLIDWORKS PDM

Relaterede nyheder