Får du nok ud af din SOLIDWORKS opsætning?

Står du stadig tilbage og mangler svar på nogle ting, så tøv ikke med at kontakte mig. Jeg er her for at hjælpe!

nsa@edge-team.com

Tel: +45 31 31 16 38

Kom rigtig i gang med SOLIDWORKS underviser Nils S. Andersen


D. 05/04 2024 afholdte vi webinaret “Får du nok ud af din SOLIDWORKS opsætning?”, præsenteret af Nils.

I denne artikel vil vi opsummere de vigtigste punkter fra dette webinar, hvis du ikke ønsker at se hele webinaret:

  1. Datahåndtering
  2. Automatisering af filgenerering
  3. Hvad kræver det af virksomheden?
  4. Hvor lang tid tager det, og hvad er processen?
  5. Samspil mellem SOLIDWORKS og ERP
  6. DriveWorks og SWOOD
SOLIDWORKS opsætning - Check in og tjek ud

Check ind / check ud-system

Der vil være et check ind / check ud-system, hvor man tager filerne med sig som tegner, hvilket forhindrer andre i at redigere i dem. Andre brugere kan stadig få adgang til filerne for at se dem, men de kan ikke redigere i dem, indtil filen frigives tilbage til systemet. Dette hjælper med at undgå, at flere personer forsøger at redigere i samme fil på samme tid, hvilket kan føre til fejl, især når filerne er gemt lokalt på en computer eller på et delt drev som Dropbox eller SharePoint.

SOLIDWORKS opsætning - Referencer mellem parter

Håndtering af referencer – Kan hjælpe med at administrere referencer mellem parter.

SOLIDWORKS opsætning - Revesionsstyring

Revisionsstyring​

Det er muligt at sætte revisionsstyring op, hvilket kan være nyttigt i produktionen for at sikre, at medarbejderne har den seneste version til rådighed. Dette giver dem mulighed for at genkende, om de arbejder med den nyeste version, eller om det er en ældre version.

SOLIDWORKS opsætning - Standardisering af arbejdet blandt CAD-brugere

Standardisering af arbejdet blandt CAD-brugere

Vi kan implementere nogle retningslinjer i datahåndtering, der fastlægger kravene for, hvilke oplysninger der skal være definerede, når parter tjekkes ind i PDM-systemet. Dette sikrer, at der etableres en ensartet praksis for tegnearbejdet på tværs af hele virksomheden.

SOLIDWORKS opsætning - Minimer fejl i produktionen

Minimer fejl i produktionenved at sikre, at man arbejder med den korrekte version.

SOLIDWORKS opsætning - Muligt at søge gamle parter frem​

Muligt at søge gamle parter frem​

Vi får en masse data på vores dele, hvilket gør det nemmere at søge efter dem. Hvis de derimod er gemt på anden vis, finder vi dem bare ved hjælp af filnavnet.

SOLIDWORKS opsætning - Navngivning af parter​

Navngivning af dele så man ikke manuelt skal gøre det hver gang.

SOLIDWORKS opsætning - Kopiering af gamle projekter​

Kopiering af gamle projekterVi har nemmere ved at kunne kopiere gamle projekter.

SOLIDWORKS opsætning - Word, Excel, PDF og lignende​ er også supporteret

Word, Excel, PDF og lignende er også understøttet.

SOLIDWORKS opsætning - Dropbox, Sharepoint ikke supporteret 1

Dropbox, Sharepoint og lignende er ikke understøttet

Rigtig mange virksomheder bruger Dropbox eller Sharepoint, men det er altså ikke supporteret software, fordi der kan være nogle problemer. Når du lægger filerne ud, kan der opstå situationer, hvor data går tabt, især hvis filerne ikke er blevet synkroniseret, og du lukker computeren ned.

PDM Standard

SOLIDWORKS opsætning - PDM Standard

Kræver SOLIDWORKS Professional eller Premium – Det inkluderer automatisk PDM Standard. Man kan ikke købe PDM Standard som en separat CAD Editor licens; det kræver, at man har en SOLIDWORKS-licens, der inkluderer det.

Begrænsede muligheder – Dette betyder dog en hurtigere opsætning, som du hurtigt kan få glæde af. Det kræver, at man har en PDM-standard og en SQL-server til at håndtere PDM’et.

Gennemtestet​

Hurtigt at sætte op​

Kræver server

PDM Pro

SOLIDWORKS opsætning - PDM Pro

Særskilt licens – Det betyder, at man både kan have SOLIDWORKS Standard, Professional eller Premium, fordi det er en helt separat licens, der er inkluderet i PDM Pro’en.

Gennemtestet – I modsætning til PDM Standard er dette et produkt, hvor fantasien sætter begrænsninger. Det er et meget gennemtestet produkt, som store virksomheder benytter sig af.

KISS – Det er virkelig vigtigt at holde det simpelt; ellers kan man komme ud af et spor, hvor det kan stikke helt af. I et PDM-system kan man ikke slette noget i PDM’et, men man kan få noget til at køre automatisk igennem et workflow, uden at man skal gøre noget. Hvis man begynder at slette i det, vil der også være andre parter, som siger, at de ikke har været igennem dette workflow, hvilket kan resultere i fejl på nogle gamle parter. Så hold det simpelt; der kan altid tilføjes mere, og det er nemmere at tilføje end at fjerne.

Kræver server

3DEXPERIENCE

3dexperience er solidworks cloud service platform

Følger med alle SOLIDWORKS serviceaftaler, der er købt efter 1. juli 2023.

Gamle licenser, der er købt før 1. juli 2023, kan også opgraderes; der kan man lave et opløft, hvilket koster ca. 2.500 kr. ekstra om året per licens, der har behov for dette.

”Begrænsede muligheder” – Mindes lidt om PDM Standard; der er en begrænsning i, hvor kompleks vi reelt kan lave det. Men 3DEXPERIENCE minder i forhold til datahåndtering om PDM Standard i forhold til mulighederne, men det har stadigvæk nogle muligheder, som også lidt PDM Pro’en har. Så har 3DEXPERIENCE en hel masse andet, som går udover datahåndtering.

Relativt nyt produkt – Har været på markedet i nogle år og bliver udviklet løbende, hvilket gør det til et redskab, vi anbefaler vores kunder, der skal starte med SOLIDWORKS for første gang.

Hurtigt at sætte op​

Kræver ingen server​ – SOLIDWORKS stiller en server til rådighed.

Er der tid at spare?

Der er mange virksomheder, der udfører en betydelig mængde rutinearbejde, hvor de manuelt udfører processer såsom oprettelse af DXF- og PDF-filer, måske endda STEP-filer, som en underleverandør skal bruge, da det er et mere universelt sprog. Dette kan være gennem eDrawings, hvor hver gang der foretages en ændring, skal der manuelt oprettes en ny gem som-funktion, og derefter genereres disse filer igen.

SOLIDWORKS opsætning - Batchkonverter på assembly niveau​

Batchkonverter på assembly niveau​

Vi har nogle værktøjer, der kan udføre batchkonverteringer helt op på assembly-niveau. Når der foretages ændringer, f.eks. på assembly-niveau, opdateres filerne automatisk, så man undgår at skulle huske, hvilke tegninger der er blevet rettet. I stedet for at skulle huske dette, opdateres alle filer på én gang. Afhængigt af opsætningen kan det være nødvendigt at flytte en mappe med de gamle tegninger til et andet sted eller slette den helt, hvorefter en ny mappe bliver oprettet for at erstatte den.

Minimer fejl – ved at håndtere det på assembly-niveau minimeres fejl, da man sikrer sig, at alle ændringer tages med på én gang.

Automatiseringer med forskellige muligheder

3dexperience er solidworks cloud service platform

Manuel batchkonvertering af DXF, PDF og STEP til lokal placering​ – processen er stadigvæk delvist automatiseret, da man ikke behøver at gå ind på hver enkelt del. Dog, hvis filerne skal gemmes lokalt på computeren på grund af at 3DEXPERIENCE er en cloud-baseret løsning, indebærer det en del manuelle trin, hvor man skal angive, hvad man ønsker, og derefter modtage en ZIP-fil i den anden ende, som så ligger lokalt på computeren.

Automatiseret batchkonvertering igennem workflow direkte på platform​ – Du kan opsætte et workflow i forhold til denne datahåndtering, så når den når et bestemt trin, genererer den også nogle specifikke filer i den anden ende.

Properties: Når man genererer disse filer, er det vigtigt at tilføje nogle egenskaber til parterne. Det er disse egenskaber, der gør det muligt at automatisere processen ved at angive, at alt registreret som f.eks. Sheet Metal skal have en DXF-fil. Disse oplysninger er afgørende. Når vi taler om CustomTools, kan vi også organisere filerne i mapper baseret på f.eks. pladetykkelse og plademateriale, så alle filerne bliver placeret i separate mapper. Det er egenskaber, der er med til at administrere alt dette.

SOLIDWORKS opsætning  - CustomTools

Batchkonvertering af DXF, PDF, STEP, eDrawings og flere: Dette indebærer også en vis grad af manuel proces, da det ikke er integreret i et workflow. Når man mener, man er færdig med et projekt, skal man manuelt foretage disse batchkonverteringer.

Batchprintning: I forbindelse med et projekt kan det være nødvendigt at printe alle PDF’er eller 2D-tegninger. I stedet for manuelt at åbne hver PDF kan man med batchprintning håndtere det hele på én gang. Dette er også et kraftfuldt værktøj i forhold til håndtering af properties.

Properties – Der er rigtig mange muligheder for at kunne søge en masse små informationer ud, så du kan finde en bestemt del, selvom du ikke kan huske, hvad delens overskrift er.

SOLIDWORKS opsætning - PDM Standard

Er den største og dyreste løsning

Du kan næsten sætte hvilket som helst workflow op, hvor den på forskellige tidspunkter går ind og genererer og opdaterer disse filer. Den kan få alle de nødvendige filer ud i den anden ende. Der er også mulighed for at søge ud fra properties.

Batchkonverterer nødvendige filer i et workflow​

Properties

Der skal tages en del beslutninger – få hjælp til den løsning der passer bedst

Som virksomhed skal du træffe flest beslutninger i denne proces, hvor du ved mindst. Det kan være frustrerende, fordi det er noget, du ikke har haft før, så hvad skal man vælge? Typisk tager vi en løbende dialog med dig om disse ting, og vores teknikere finder derefter ud af, hvad der passer bedst for jer. Så kan det være, at vi træffer beslutningen. Når systemet så er implementeret, behøver der ikke træffes flere beslutninger, for så kører det bare.

SOLIDWORKS opsætning - Revisionsstyring

Hvad er behovet for revisionsstyring​

Har I et behov for revisionsstyring? Eller skal vi bare kunne tjekke filer ind og ud? Skal man kunne låse nogle filer, så det siger, at når disse filer når et bestemt stadie, så kan vi ikke trække dem tilbage, fordi det er en standarddel i mange andre produkter, og derfor må vi ikke bare ændre den.

SOLIDWORKS opsætning - Skal filer låses

Skal filer låses?

SOLIDWORKS opsætning - Dobbeltgodkendelse

Dobbelt godkendelse​

Vi kan sige, at der er flere personer, der skal godkende, at man trækker en del ud og redigerer den. Det gør, at der er flere personer i virksomheden, der forholder sig til, hvad der siges nej og ja til nu. Det er et stærkt redskab, der sikrer, at man ikke redigerer i noget, der er en låst del, og som bliver brugt andre steder også.

SOLIDWORKS opsætning - Genereres filer

Hvilke filer skal genereres​

Der er ingen grund til at generere eDrawings-filer, hvis der er ingen, der skal bruge dem. Vi sætter det op, der er nødvendigt hos jer.

SOLIDWORKS opsætning - Ældre filer

Skal gamle filer ind i den nye løsning​?

Mange virksomheder har et gammelt bibliotek, der strækker sig over 10 år, og nu vil begynde at kigge på sådan en løsning, der kan hjælpe med datahåndtering. Men er det nødvendigt at tage alt det gamle med ind i systemet? Hvis det, man laver nu, ikke er noget, hvor man har behov for gammel data, så er det bedre at sætte en streg i sandet og sige, at alt nyt fra nu af og frem vil blive indsat i systemet, og alt, der er fra før den tid, kan vi godt trække ind i systemet. Der kan være nogle udfordringer, da vi arbejder ud fra properties; hvis disse properties ikke er defineret på de projekter, man trækker ind, så skal man ind på delene og sætte de nødvendige properties op, så de kan integreres i f.eks. PDM Standard.

SOLIDWORKS opsætning - Rutinearbejde du bør arbejde

Der ligger en del rutinearbejde i dette som du bør overveje

Er det økonomien værd?

Er der et reelt behov?

Skal vi vælge bestemte projekter og sige, at nu tager vi dem og integrerer dem, fordi vi ved, at vi kommer til at genbruge dem?

Eller skal vi gøre det løbende, projekt for projekt?

Eller skal vi sætte en streg i sandet og sige, at nu starter vi helt forfra, og det er den tilgang, vi vælger at arbejde efter?

SOLIDWORKS opsætning - Server

​PDM Standard / PDM Pro / CustomTools​

Det kræver, at man har en SQL-server, der kan håndtere dette arbejde. Det kan i princippet være en gammel computer, der står ovre i hjørnet; i nogle opsætninger er det nok til at håndtere det.

SOLIDWORKS opsætning - Ingen server

3DEXPERIENCE

Vælger du 3DEXPERIENCE er det en del af serviceaftalen, og så sætter SOLIDWORKS en server til rådighed.

Dette er den overordnede proces, vi kører igennem, uanset hvilken løsning der bliver valgt:

SOLIDWORKS opsætning - Pre-study

1. Prestudy-møde

Her har en tekniker et møde med jeres tegnefolk eller andre interessenter, der har en holdning til, hvordan set-uppet skal være. Det kan også være, at jeres IT-mand deltager. Til dette møde bliver der oprettet en skabelon for, hvad der skal implementeres i virksomheden.

SOLIDWORKS opsætning - Hvor lang tid tager opsætningen?

Hvor lang tid tager et prestudy-møde? Det tager et par timer til en dag afhængigt af kompleksiteten.

SOLIDWORKS opsætning - Opsætning

2. Edge-Team tekniker laver opsætning​

SOLIDWORKS opsætning - Hvor lang tid tager opsætningen?

Det tager et par dage til et par uger afhængigt af kompleksiteten.

Implementering af server

3. Edge-Team implementerer på server​

Her kan der være behov for en it-mand, der kan hjælpe med at sikre, at alt fungerer korrekt. Det kan f.eks. være, at der er behov for at åbne nogle porte.

SOLIDWORKS opsætning - Hvor lang tid tager opsætningen?

Det tager en halv dag, hvis alt går som planlagt.

SOLIDWORKS opsætning - Undervisning

4. Undervisning i løsningen​

SOLIDWORKS opsætning - Hvor lang tid tager opsætningen?

Det kan tage et par timer.

SOLIDWORKS opsætning - Justere opsætningen

5. Testperiode​

SOLIDWORKS opsætning - Hvor lang tid tager opsætningen?

Det kan tage op til en måned, afhængigt af hvor hurtigt virksomheden er klar til at benytte løsningen.

SOLIDWORKS opsætning - Testerperiode

6. Eventuelle tilretninger​

SOLIDWORKS opsætning - Hvor lang tid tager opsætningen?

Tager typisk et par timer.

Hvad får du ud af implementere en SOLIDWORKS-løsning?

Tidsbesparelse – I kommer til at spare tid, da I ikke længere skal bruge tid på filgenerering eller at genskabe tabte referencer. Desuden undgår I at skulle rette fejl i referencer, der ikke længere fungerer.

Der er der igen tre løsninger:

3dexperience er solidworks cloud service platform

Endnu ikke en anbefaling​ – Vi mener ikke, at produktet er klar til, at vi kan anbefale det til en ERP-integration endnu.

SOLIDWORKS opsætning  - CustomTools

Tovejskommunikation​ – Der er blevet udviklet en brugerflade, som kan kontrollere, om der er sammenhæng mellem de oplysninger, der er i SOLIDWORKS, og dem i ERP-systemet

Business Central, Navision, ODOO, OSCAR​ – CustomTools har et meget brugervenligt interface. Det er ikke helt plug-and-play, men vi er godt på vej.

Opsætningen af CustomTools håndteres ikke af os i dette tilfælde, da det konkurrerer med ERP-systemet.

SOLIDWORKS opsætning - PDM Standard

Envejskommunikation​ – Dette indebærer, at SOLIDWORKS leverer data til ERP-systemet, som derefter indføres.

Alle systemer, der kan modtage data​ – Det er typisk oplysninger, der leveres fra SOLIDWORKS til ERP-systemet.

DriveWorks og SWOOD er to løsninger, som kan hjælpe med tegneprocessen. De kan også integreres med visse PDM-systemer og automatisere filgenereringsprocessen. Begge værktøjer kan tage et helt projekt og generere de nødvendige filer til output. Selvom de arbejder på forskellige måder, fungerer de grundlæggende som konfiguratorer, der leverer data til output. Begge er kompatible med ERP-systemer, men vi ser typisk SWOOD anvendt i virksomheder, der har standardprodukter, der kan variere i størrelse, men hvor der er faste principper og regler.

få en konfigurator til salg med driveworks solo eller driveworks professional

Automatiserer tegneprocessen

Automatiserer filgenereringer​

ERP kompatibel ​

swood er din cad cam software til træ

Automatiserer tegneprocessen​

Automatiserer filgenereringer​

ERP kompatibel ​

Nils snakker desuden i webinaret om SOLIDWORKS Startup-programmet, og om SMV-Digital hvor du kan søge om tilskud til blandt andet implementering, rådgivning, digitalisering og opkvalificering.

Tak fordi du læste eller så med på webinaret 🙂

Relaterede nyheder