Hvad koster det at sende mine medarbejdere på kursus?

Ken Nicolai Ingstrup
Administrerende Direktør

Ken Nicolai Ingstrup

Opkvalificering og udvikling af dine medarbejderes kompetencer er vigtigere end nogensinde

Vi har brug for dygtig og kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Det er derfor vigtigt, at vi løbende dygtiggør og opkvalificerer os. Udvikling af dine medarbejderes kompetencer er vigtigere end nogensinde. Men hvad koster det at udanne dine medarbejdere?

Omkostninger og tid, der er forbundet med et kursus

Gevinsterne ved at opkvalificere din medarbejdere skal gerne opveje de økonomiske og tidsmæssige omkostninger, der er for virksomheden. 

  • Kurser hos Edge-Team har en varighed af en, to eller tre dage afhængig af emnet
  • Alle kurser har faste priser: 

      1 dag – 4.000 kr.
      2 dage – 7.500 kr.
      3 dage – 9.000 kr. 

Her får du et overblik over vores alle vores CAD/CAM-kurser – fx i SOLIDWORKS og EDGECAM.

  • Ved brugertilpassede kurser og on-site kurser varierer pris og antal dage fra vores konventionelle kurser. Kontakt Edge-Team, hvis du ønsker en pris på et specialkursus. 

Hvad vil kurset koste virksomheden i alt? 

Det kommer meget an på den enkelte medarbejder. Prisen og antal dage er faste. Men hvor lang tid medarbejderen efterfølgende skal bruge for at mestre det lærte, kan variere. Alle kurser i både Edgecam og SOLIDWORKS er bygget op omkring tavleundervisning og selvstændige opgaver. Det gør at kursisten har mulighed for at prøve kræfter med det lærte samtidig med, at der er hjælp lige ved hånden. Det giver de bedste forudsætninger for at medarbejderen kan udføre sine opgaver hurtigere, når det han/hun har lært, bliver implementeret i det daglige arbejde.

Det er meget få mindre virksomheder, der sætter ressourcer til side til medarbejdernes efteruddannelse og opkvalificering. Virksomheden bør dog ikke undervurdere effekten af dette. Hvis du som virksomhedsejer, ikke har råd til at betale for et kursus, kan et alternativ være at betale medarbejderens fridag, hvis han eller hun ønsker at betale selv. Der er i mange tilfælde også mulighed for at søge støtte til opkvalificering via en kompetencefond eller lignende.

Derfor skal der fokuseres på opkvalificering og kompetenceudvikling

En opkvalificering og kompetenceudvikling af virksomhedens medarbejdere er noget som begge parter i langt de fleste tilfælde kan drage stor nytte af.

Vidste du at én af de hyppigste årsager til, at medarbejdere vælger at skifte job, er manglende faglig og personlig udvikling i virksomheden? Det er derfor vigtigt for virksomheden at bevare deres medarbejderes engagement, motivation og at vedligeholde deres relevante kompetencer. Medarbejdere vil ofte være mere tilbøjelige til at blive i en stilling, hvor de føler sig værdsatte og motiverede. Det sikrer desuden kvaliteten af virksomhedens produkt i fremtiden og virksomheden sikrer glade og kompetente medarbejdere.

Relaterede nyheder