HVAD er DESIGN AUTOMATISERING? … og hvordan kan det hjælpe din forretning!

Michael P. Skytte
Application Engineer

Michael P. Skytte

Ønsker du at vide mere om, hvordan Design Automatisering kan hjælpe din virksomhed, så find yderligere information på vores hjemmeside, CONFIQ.

Fremstilling af et specialprodukt (Engineering to Order – ETO) kan være en langvarig og kompleks proces.

Det indebærer typisk, at en ingeniør kopierer eksisterende 3D CAD-modeller og opdaterer dimensioner, supprimmer og usupprimmer features samt erstatter komponenter for at opfylde kundens specifikationer og ønsker.

Når først 3D CAD-modellerne er blevet opdateret, er næste skridt i processen at fremstille tegninger, styklister og skærefiler. Designautomationsværktøjer strømliner denne proces ved at genbruge viden om konstruktion, processer, fremstillings- og omkostningsestimering for automatisk at fremstille de dokumenter og data, der skal bruges for at sælge og fremstille specialprodukter.

Længere nede går jeg i dybden med hvordan virker Design Automatisering for: CAD Data/Filer, Konstruktions-/produktviden, Specificering af produktkrav og -ønsker

Jeg går også i dybden med, hvordan din virksomhed kan drage nytte af at bruge Design Automatisering.

Hvad er design automatisering - Key takes

Hvordan virker DESIGN AUTOMATISERING?

Hvad er design automatisering - CAD Data filer

Design Automatisering indsamler de parametre, der normalt ville blive opdateret manuelt af ingeniøren/konstruktøren. Parametrene bliver genkendt, navngivet og gemt i Design Automatiserings Værktøjet. For eksempel kan dimensioner, der styrer størrelsen af konstruktionen, fanges og navngives ‘Længde’ og ‘Bredde’.

Hvad er design automatisering - Produktviden

Næste skridt er at indsamle viden fra de personer, der normalt manuelt opdaterer parametrene i CAD-filerne/-dataene, så værktøjet automatisk kan foretage ændringerne. DriveWorks indsamler viden fra ingeniøren og konstruktøren ved hjælp af regler. DriveWorks-regler kan være ligninger, summering, forretningslogik, lovgivning og produktkrav. De kan være enkle handlinger, komplekse beregninger eller en række instruktioner. Regler kan også bruge information fra databaser, webtjenester og integrationer med andre systemer i virksomheden.

Hvad er design automatisering - Specifiering af produktkrav

Nye produktvarianter specificeres ved at indtaste produktkrav i en brugerflade (UI), som kan sættes op helt efter virksomhedens ønsker. De indtastede værdier anvendes i reglerne, som automatisk opdaterer 3D CAD-data og derefter opretter den produktions- og salgsdokumentation, der kræves. Afhængigt af dine ønsker og processer i virksomheden kan indtastning af produktspecifikationen udføres af konstruktøren, det interne salgsteam, distributørerne eller endda kunden.

Hvordan kan din virksomhed drage nytte af at bruge DESIGN AUTOMATISERING?

Hvad er design automatisering - Læse behovet for produkt specifik viden

Rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere er en løbende udfordring for mange virksomheder. Design Automatisering gør det muligt at indsamle og genbruge viden og erfaring fra dit eksisterende team og gør det lettere at overføre ekspertise og indsigt til nye teammedlemmer. Ved at automatisere gentagne og tidskrævende opgaver frigøres eksisterende medarbejdere til at fokusere på løsning af specielle udviklings- og konstruktionsudfordringer samt forbedring af eksisterende produkter og processer.

Hvad er design automatisering - Strømline processer

Design Automatisering er betydeligt hurtigere end manuel forberedelse af filer/data og vil altid udføre opgaver på samme stringente måde. Når en løsning er sat op og er blevet testet, vil den pålideligt producere forudsigelige resultater og kombinere en specialdesignet brugerflade, der standardiserer indtastning af værdier og sikrer, at de indtastede data er i et korrekt format. Samtidig kan du være sikker på, at de fremstillede filer/data vil være nøjagtige, konsistente og opfylde de krav, som afdelingerne i virksomheden stiller til dem.

Hvad er design automatisering - Værdifuld konstruktør viden

At give tilbud på specialprodukter kræver typisk, at ingeniøren/konstruktøren fremstiller nogle tegninger til tilbudsgivning. Dette kan lægge stort pres på ressourcerne og forlænge tilbudsfasen. Design Automatisering gør det muligt for konstruktions- og produktviden at blive brugt direkte af salgsteamet til tilbudsgivning af specialprodukter og automatisk oprette 2D-tegninger, 3D CAD-data, styklister og tilhørende salgs- og produktionsdokumentation. Det at svare hurtigt på tilbudsforespørgsler forbedrer virksomhedens tilbud-til-ordre-proces og forbedrer den samlede kundeoplevelse.

Hvad er design automatisering - Integration med andre virksomheder

At konfigurere specialprodukter og fremstille dokumentation og data, der kræves af salg og produktion, kræver normalt, at data deles på tværs af virksomhedens systemer. Brugen af Design Automatisering integrerer med andre systemer og sikrer, at information på tværs af afdelinger altid er opdateret. Automatisk opdatering af information i virksomhedens andre systemer fjerner risikoen for fejl ved manuel dataindtastning.

Ønsker du at vide mere om, hvordan Design Automatisering kan hjælpe din virksomhed, så find yderligere information på vores hjemmeside. Besøg CONFIQ her

Hvad er design automatisering - Besøg Confiq

Relaterede nyheder

Hvad er Cloud

Hvad er “Cloud”?

Du hører det nok ofte omtalt – i flere sammenhænge end nødvendigvis lige arbejdsmæssigt. Det er også ofte omtalt som “skyen”. Det kan forstås på

Læs mere »