Forskellen på SOLIDWORKS Desktop og 3DExperience SOLIDWORKS Connected

Michael P. Skytte
Application Engineer

Michael P. Skytte

Jeg håber, at du er blevet klogere på forskellen! Har du yderligere spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte mig eller mine kollegaer hos Edge-Team.

3DExperience SOLIDWORKS Connected er en fuld version af SOLIDWORKS, som bliver installeret på din computer via 3DExperience-platformen. 

3DExperience SOLIDWORKS Connected har som udgangspunkt de samme funktioner som en traditionel SOLIDWORKS Desktop version, men har også nogle forskelle, som du skal være klar over.  

Installation og licenser 

3DExperience SOLIDWORKS-licensen håndteres fra 3DExperience-platformen som en ”named user” licens, dvs., at det kræver et bruger-login og et password for at starte SOLIDWORKS. Din 3DExperience Platform administrator skal tildele brugeren den passende rolle for, at vedkommende kan benytte sig af 3DExperience SOLIDWORKS. 

Installationen kræver ikke noget serienummer, som en ”klassisk” SOLIDWORKS Desktop licens skal og er ikke knyttet til en bestemt maskine eller licens-server, men derimod til en bestemt bruger og vedkommendes bruger-login (Named User)  

SOLIDWORKS Connected installeres direkte fra 3DExperinece-platformen og kan ikke hentes via SOLIDWORKS Customer Portal, som du plejer og kan kun installeres på engelsk og dit lokale sprog – hvis tilgængeligt.  

SOLIDWORKS er stadigvæk installeret lokalt og kører på din maskine. Det er de andre APPs, du har tilgang til via 3DExperinece-platformen, der kører i skyen.   

Funktionalitet 

SOLIDWORKS Connected arbejder og fungerer på samme måde som en SOLIDWORKS Desktop; dog med nogle undtagelser i forhold til brugeroplevelse, og hvordan filer og konfigurationer håndteres.     

Bruger flade 

File Open / Åben interfaces er ændret: 

Og du har her mulighed for direkte at se de sidste filer, du har arbejdet med, som ligger på 3DExperinece-platformen, søge på platformen eller tilgå de Bookmarks, du har tagget dine filer med.  

Når du gemmer, kan du bestemme om dine filer skal gemmes lokalt (off-line) eller direkte på 3DExperinece Platformen. 

Display-panelet er ændret, så du her også har mulighed for at se status på de filer, du arbejder på og direkte herfra også kan låse (lock) eller låse filer op (unlock). 

TASK Pane er altid synligt og kan ikke længere slukkes for, da den er din adgang til din 3DExperience-platform via SOLIDWORKS 

 • 3DExperience – adgang til dine filer på 3DExperience Platformen. 
 • 3DExperience files on This PC – se hvilke filer du har cachet på din PC som allerede ligger på 3DExperience Platformen 
 • 3DExperience Exchange – udveksle konstruktioner med andre bruger der også har 3DExperience, men ikke anvender din platform. 

Parts & Assemblies 

 • Du kan styre alle part konfigurations properties (configuration properties). 
 • Du kan tilføje library features, dog med link til eksterne library features. 
 • Equations kan bruges.  
 • Assembly Features når ”propagate features to part” er valgt/slået til. 
 • ”Forming a new subassembly” i FeatureManageren gennem en ny subassembly direkte.  

Konfigurationer/Configurations 

Konfigurationer vises om “physical products” i 3DExperience platformen og vises på CAD Family/PLM fanebladet. Et ”physical product” er en konfiguration med et part nummer der kan bruges på en stykliste (BOM). Hver ”physical product” kan være i deres egen revision.   

Export 

Der findes 2 eksport muligheder:   

1. Export SOLIDWORKS Files eksporterer SOLIDWORKS filer fra 3DExperience platformen (svarende til Pack and Go).  

2. Export As eksporterer SOLIDWORKS data I et non-SOLIDWORKS fil-format fra 3DExperience platformen.  

Andre funktionalitets-forskelle 

Andre forskelle du vil opleve SOLIDWORKS Connected add-ins og templates:  

 • 3DInterconnet vil importere neutral CAD filer ind i SOLIDWORKS, 3DInterconnect reference for samlinger bliver ”opløst” og en tilsvarende SOLIDWORKS samling og med part filer vil blive kreeret for hver komponent savende til ”break link” 
 • Design Library filer så som notationer, blokke og forming tools kan håndteres via et 3DExperience Collaborative Space som *.SLDPRT, *.SLDASM, og *.SLDDRW filer.  
 • eDrawings bruger 3DPlay, 3DPlay findes som en App på 3DExperience Platformen og er også indbygget i Apps som 3DSearch, 3DSpace, and 3DMarkup.  
 • Brug File > Manage Local Cache og derefter “Remove Local Files” for at håndtere din Cache.  
 • File > Publish gemmer SOLIDWORKS templates, sheet formats, library feature parts, og forming tools.  
  Publish supportere: .PRTDOT, .SLDFTP, .SLDLFP, .ASMDOT, .DRWDOT, .SLDDRT. 
 • 3DExperience SOLIDWORKS App’en supporterer ikke installation via et Admin Image. 
 • Make Part from Block er ikke supporteret. 
 • I stedet for Pack&Go bruges ”Export SOLIDWORKS Files”. 
 • Brug 3DSearch i stedet for ”Show in Folder”. 
 • Treehouse virker ikke længere. 
 • ”Reload from Server” bruges i stedet for Reload. 
 • ”Virtual Components”, hvis samlinger med virtuelle komponenter gemmes til 3DExperience platformen, skal de virtuelle komponenter gemmes som ”exteral files” 

Produkter der ikke er supporteret af 3DExperinece SOLIDWORKS Connected 

Følgende produkter er ikke supporteret af 3DExperience SOLIDWORKS og dermed vigtige for dine overvejelser om at bruge SOLIDWORKS Desktop eller 3DExperience SOLIDWORKS Connected:  

 • CircuitWorks  
 • Partner add-ins (enkelte Partner Add-ins såsom DriveWorks Solo og Pro er allerede supporteres)  
 • SOLIDWORKS Electrical  
 • SOLIDWORKS Flow Simulation  
 • SOLIDWORKS Inspection  
 • SOLIDWORKS Manage  
 • SOLIDWORKS PDM  
 • SOLIDWORKS Plastics  
 • SOLIDWORKS Simulation  
 • SOLIDWORKS Sustainability  
 • SOLIDWORKS Task Scheduler  
 • SOLIDWORKS Xpress produkter (DriveWorksXpress, SimulationExpress mm). 

Bruger du nogle af disse produkter og vil stadigvæk gerne benytte dig af 3DExperience Platformen så der det den ”klassiske” SOLIDWORKS Desktop du skal vælge i kombination med Collaborative Designer for SOLIDWORKS rollen, som er en del af SOLIDWORKS Cloud Servicen.  

N.B.: 

Du falder sikkert over nogle forskelle som jeg ikke har fundet endnu, og med hver version/opdatering af 3DExperience platformen, som sker en 6-7 gange i løbet af et år, vil der forekomme tilføjelser og ændringer.  

Relaterede nyheder