Case:

"EFFEKTIV SAMMENHÆNG I PROCESSERNE FRA A TIL Z MED 3D-CAD OG PDM"

Virksomhed: SerEnergy
Thunder

Udfordringen

Fejl i kommunikationen mellem systemerne betød, at processen for overdragelse af et produkt var meget lang
Settings

Løsningen

Med sammenkoblingen af ERP og PDM systemerne kan SerEnergy nu overdrage produkter markant hurtigere end førhen
Sort in ascending order

Fordelene

  • PDM og ERP snakker sammen og skaber standardisering af processer
  • Minimering af fejl og hurtigere overdragelse af produkter
SerEnergy logo

Cleantech-virksomheden SerEnergy er midt i en større udvikling. Virksomheden går fra at være primært teknologi-dreven til at kunne understøtte en skalerbar produktion. I den proces har virksomheden valgt at udvikle og optimere på sine IT platforme og systemer. Det indebærer et velfungerende PDM-system, som SerEnergy i samarbejde med Edge-Team har fået styr på.  

På en bjergskråning i Filippinerne kan det være svært at skaffe den nødvendige strøm til en radiomast. Her kommer virksomheden SerEnergy ind i billedet. Deres brændselscellemoduler i outdoor cabinets sørger for 5-15 kW så folk i området har mulighed for at telefonere og bruge data via masterne. De brændselscellemoduler vil der snart komme mange flere af.

  • For at kunne matche en øget efterspørgsel på vores produkter, må vi også sikre at vores virksomhed internt er strømlinjet i sine processer. Her er standardisering et nøglebegreb, for at vi kan sænke risiciene for nye tiltag og produkter, siger Morten Hougaard Sørensen, der er Research and Development Director hos SerEnergy.

SerEnergy’s forretningsområder er blandt andet off-grid telecom sites, men virksomhedens løsninger finder også anvendelse inden for andre industrielle applikationer, hvor der i højere og højere grad ses en øget efterspørgsel på grønne og rene energiløsninger.

Virksomheden blev for 10 år siden opkøbt af den tyske Fischer Group, oghar gennem senere år været i gang med omlægningen mod at blive en produktionsvirksomhed.

Optimering af overdragelse

Den proces kræver, at der bliver investeret og standardiseret i IT processer og forretningsgange, som kan sikre optimalt workflow og datadeling tværs virksomhedens team, således der sikres transparens i data og fast change cycles. En del af det har været få styr på virksomhedens PDM- og ERP-systemer.

  • Vi skulle have koblet vores PDM sammen med ERP, og der valgte vi at samarbejde med Edge-Team, da vi selv havde svært ved at tage det skridt.  Vi oplevede, at der var handlekraft fra dag ét. De var meget pragmatiske omkring vores problemstillinger, og løste udfordringerne én ad gangen, siger Morten Hougaard Sørensen.

Sammenkoblingen af de to systemer har fået stor betydning for virksomheden, der førhen havde oplevet fejl i kommunikationen mellem systemerne. Det krævede, at produkterne skulle sendes frem og tilbage op til flere gange før alt var løst.

  • Konkret betyder det, at vi har brugt op mod to måneder på overdragelse af produkter, nu er det 14 dage. Før var der fejl i filerne, og processen var utrolig uklar.  Her sidste gang tog det godt en uge at overdrage hele projektet. Det går rigtig stærkt, da tingene snakker sammen, og der er ingen fejl.

Overdragelsen sker, når alle styklisterne fra mekanik er i orden og godkendt, og det derefter skal sendes til ERP. Det vil sige til de folk i produktionen, der skal modtage informationerne, og være klar til indkøb. Det er den “døde periode”, som er ren administration, der nu er forkortet væsentlig.

Stærk support og samarbejde

Med styr på PDM-systemet skal der også være styr på medarbejdernes evner. Derfor har flere fra SerEnergy også været på kursus i PDM hos Edge-Team.

  • De her kurser er noget af det, der betyder noget længere nede af vejen. Vores ingeniører vil gerne blive klogere, og det betyder noget, at de jævnligt kan komme afsted og videreuddanne sig. Det betyder også noget, at både nye som rutinerede kan dygtiggøre sig og få sparring, siger SerEnergys Research and Development Director, Morten Hougaard Sørensen.

I processen med sammenkoblingen af systemer var økonomien ikke afgørende for SerEnergy, men snarere hvor de kunne få den korteste implementeringstid, og generelt en hurtig tilbagebetaling af investeringen.

  • Der var en vilje til at ville løse problemerne og ikke komplicere projekterne. Det vigtigste var, at der også var en åbenhed, klarhed og vilje for at løse det. Sammen kom vi hurtigst muligt frem til det, der var det meste effektive for os. Og det var måske ikke det, som vi definerede helt fra start af, som vi også endte med. Men vi endte med det, som vi kunne bruge til noget.

Med styr på systemerne er virksomheden godt i gang med at udvikle sig til en større produktionsvirksomhed. Brændselscellemodulerne er testet og velfungerende flere steder i verden, nu er målet, at endnu flere områder skal stifte bekendtskab med SerEnergy.

En lysere og grønnere fremtid

Fra lande som Tyskland og Sverige til Taiwan og Kina har SerEnergy sat sit præg. Også i Afrika er der opstillet brændselscellemoduler, og på sigt vil de muligvis kunne findes på det amerikanske marked.

  • Vi ønsker at erstatte de steder, hvor man i dag bruger en dieselgenerator i områder, som hedder fra 5-15 kW. Der går vi ind og én til én erstatter det, men vi supplerer også, hvor andre grønne energiløsninger ikke er tilstrækkelige, som solceller eller vindmøller. Så kan man supplere med vores brændselsceller, siger Morten Hougaard Sørensen.

Mulighederne for SerEnergy i fremtiden står stærkt med et marked, der er i stor efterspørgsel på grønne og bæredygtige løsninger. Virksomhedes ejere, den tyske virksomhed Fischer Group, leverer primært dele, der skal bukkes og drejes til bilbranchen, og også her kan der på sigt være en mulighed.

I øjeblikket har SerEnergy 55 ansatte, hvor 35 sidder med udvikling. Planen er ikke, at den afdeling skal være mindre – tvært i mod, så er planen, at væksten skal ske i salg og produktionen.

  • Vi har lavet meget teknologidemonstration ude i verden, og vi bruger meget energi på kvalificering af vores produkter. Vi vil sikre en god og ensartet kvalitet af vores produkter, og derudover har vi et højt tempo på produktionsgrundlaget og en lille fejlrate gennem en forholdsvis automatisk proces omkring det, siger Morten Hougaard Sørensen fra SerEnergy.

SerEnergy har hovedkvarter i Aalborg og et datterselskab i Filippinerne.

Chat
Hvad siger kunden?
“Konkret betyder det, at vi har brugt op mod to måneder på overdragelse af produkter, nu er det 14 dage. Før var der fejl i filerne, og processen var utrolig uklar. Her sidste gang tog det godt en uge at overdrage hele projektet. Det går rigtig stærkt, da tingene snakker sammen, og der er ingen fejl.”
Image
Galleri

Se flere cases