Hvad er en PLM platform?

Michael P. Skytte
Application Engineer

Michael P. Skytte

Gør alt jeres data lettilgængeligt med PLM platformen, 3DEXPERIENCE.

Det er et godt spørgsmål. Hvis vi nu sætter platform lig med samlingspunkt for viden, så kan det måske give bedre mening, hvad PLM er.

PLM står for Product Lifecycle Management og henvender sig især til dem, der er involveret i produktudvikling og produktion.

Vidensdeling i virksomheden

Virksomheder har ofte flere samlingspunkter for viden. De er ofte relateret til de personer, der har været længst i virksomheden og/eller afdelingen. Det vil sige at afdelinger og roller i en virksomhed kan have forskellige videnssamlingspunkter, som hver ligger inde med deres specifikke viden.

Andre samlingspunkter er de sociale såsom kaffeautomaten, ”rygerummet” udenfor, kantinen mm. Her sker der mere udveksling af den sociale viden. Men også en hurtig udveksling af nye idéer og muligheder, der kan gavne virksomheden.

De sidste samlingspunkter er de processer/værktøjer, vi bruger i virksomheden i form af software, hardware og den måde, vi anvender disse på i form af bl.a. ”Best Practices”, procesbeskrivelser og design manualer.

Disse samlingspunkterpunkter er en stor del af, hvad der udgør en virksomhed, dens kultur, hvordan der arbejdes med produktudvikling og produkt-livscyklus-håndtering og ikke mindst, hvad en virksomhed står for.

Her er illustreret en PLM platform

Hvad muliggør PLM systemer?

Med en platform får du mulighed for at forbinde værktøjer, processer, data og mennesker. Dermed samler du alle samlingspunkterne ét sted.  I modsætning til en softwarepakke, som ofte er en pakkeløsning, så giver en platform dig valg.

I starten har du måske kun brug for få af disse optioner. Disse kan måske være begrænset til enkelte opgaver eller roller i virksomheden, men over tid som behovet opstår og virksomheden gror, giver platformen dig mulighed for at tilpasse dine valg og tilvælge og fravælge de optioner, virksomheden ikke har brug for på et givet tidspunkt.

Disse optioner kan være forskellige softwarepakker, som skal bruges af forskellige afdelinger eller roller i virksomheden.

Men det kan også være optioner på, hvordan afdelinger eller roller arbejder sammen i virksomheden. Eller hvordan den skabte fælles virksomhedsviden gemmes og distribueres til både interne og eksterne interessenter såsom salg, udvikling eller underleverandører.

Hvilke fordele er der ved PLM systemer?

En PLM platform hjælper virksomheder med at optimere deres produktlivscyklus, forbedre kvaliteten af produktudviklingsprocessen og forblive konkurrencedygtige på markedet. Nogle af fordelene er bl.a.:

Centraliseret datahåndtering: PLM giver en centraliseret og sikker lagring af alle produktrelaterede data, herunder design, dokumentation, specifikationer, og ændringer. Det reducerer risikoen for datatab, inkonsistens og ineffektiv datahåndtering.

Effektiv produktudvikling: PLM strømliner produktudviklingsprocessen ved at automatisere gentagne opgaver, forbedre dokumentstyring og sikre, at alle nødvendige oplysninger er tilgængelige i realtid. Det fører til hurtigere time-to-market og reducerede omkostninger.

Bedre sporbarhed og revisionsstyring: PLM giver omfattende sporbarhed af produktændringer og revisioner. Det gør det lettere at forstå historikken for produktudviklingen og vurdere konsekvenserne af ændringer.

3DEXPERIENCE er vores foretrune PLM platform

For mig er 3DEXPERIENCE-platformen den foretrukne PLM platform, som samler mennesker med processer og data. Det betyder, at virksomhedens IP (Intellectual Property) bliver samlet ét sted. Dermed kan den tilgås af de brugere, der har rettigheder til at trække på disse. Og de bliver præsenteret til dem på en måde, som giver mest mening for dem.

Herved bliver alt virksomhedsrelevant kommunikation og handlinger optimeret og effektiviseret, samt værdikæden igennem hele virksomheden gøres sporbar og transparent. Hvis man har et par gode idéer i ærmet, kan 3DEXPERIENCE også bruges til at føre ens hobbyprojekter ud i livet.

Og husk nu stadigvæk at holde fast i kaffeautomaten og ”rygepauserne” – det er ofte dér, de rigtig gode idéer kommer.

Relaterede nyheder